KONFIGURÁTOR:
průvodce výběrem bezpečnostní lišty

NOVINKY

6.3.2019

Účast na veletrhu AMPER Brno

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě expozice na 28. mezinárodním veletrhu AMPER, který se koná na brněnském výstavišti ve dnech 17.-20.3.2020. Mezi novinkami naleznete mimo jiné bezdrátový přenos bezpečnostního signálu rychlé bezpečnostní PLC komponenty, clony, senzory robustní celokovové zámky s chyceným klíčem

Více informací

21.7.2015

Nový senzor STK hlídá únik nemrznoucí směsi a jiných látek

Nový senzor STK firmy Jola zajistí ochranu životního prostředí a strojního zařízení. Je schopen rozlišovat mezi přítomností dešťové vody nebo kondenzátu a nebezpečného úniku. Specifická vodivost kapaliny je vysoce závislá na teplotě, nicméně to je důvod, proč je teplotní kompenzace integrována v hlavici snímače. STK je ideální pro pro detekci úniků vysoce vodivých kapalin, které jsou nebezpečné pro vodní hospodářství (tj prosakování siláže, nemrznoucích činidla, přítomnost hnoje v dešťové vody).

Více informací

17.4.2015

Zabezpečená komunikace - harwarové šifrování dat "TOSIBOX"

V moderní době jsou kladeny vysoké požadavky na flexibilitu, dosažitelnost a efektivitu na straně jedná, nicméně s tím musí jít ruku v ruce bezpečnost přenášených dat. Finská Firma Tosibox vyvinula hardwarové šifrovácí zařízení, které je první zařízení na světě se kterým pomocí Key a Lock vytvoříte spojení mezi vzdálenými zařízeními. Jedná se o revoluci v komunikaci, která umožňuje snadnější komunikaci mezi výrobci zařízení, dodavateli a jejich zákazníky a servisní pracovníci mají možnost se snadno, rychle a bezpečně připojit ke vzdáleným zařízením

Více informací

3.11.2014

Nový typ bezpečnostních lišt SENTIR edge.

Firma ASO představila dva typy bezpečnostních lišt a to SENTIR edge 25.30TT a 25.45TT. Tyto lišty je možné instalovat svépomocí a to díky unikátnímu Plug´N´Sense systému.

Více informací

Všechny novinky

Zabezpečení pracoviště optickým zařízením

Jak to funguje :

Vysílač generuje světelné infračervené paprsky, synchronně pulsující vysokou rychlostí. Paralelní světelné paprsky
s roztečí 7,5 mm nebo 14,3 mm jsou monitorovány mikrokontrolérem. Přijímač vyhodnotí přicházející paprsky a synchronizaci s vysílačem. Vzhledem k rozteči paprsků, je dosaženo rozlišení 14 mm / 30 mm. Je-li přerušen alespoň jeden paprsek v ochranným poli, je aktivován bezpečnostní výstup a zastaven nebezpečný pohyb stroje.

Vhodné zejména pro aplikace

  • Zpracování surovin jako je železná ruda, lití kovu, dřevo, plast, guma a kůže
  • Sklářský průmysl
  • Tvářecí a ohýbání stroje
  • Licí stroje ( litina )
  • Výrobní linky, svařovací stanoviště
  • Vertikální, horizontální lisy
  • Robotizovaná pracoviště
  • Paletizace

Použití v aplikacích

Pohyb materiálu

Pohyb materiálu

Omezený přístup

Omezený přístup

Obsluha stroje

Obsluha stroje

Pohyb osob

Pohyb osob

Pohyb materiálu

Materiál narušuje z důvodu výrobního procesu ochranný prostor ESPE

Požadavky výrobního procesu jsou různorodé a v některých případech je nutné, aby se materiál – výrobek pohyboval v prostoru zabezpečeném elektro-optickým ochranným zařízením ( dále jen ESPE ).

V takových případech je řešením funkce „Blanking“ zaslepení narušovaného paprsku anebo „Muting“ funkce dočasného a přesně definovaného přemostění bezpečnostního výstupu ESPE

Pohyb materiálu

  

Omezený přístup na pracoviště

Zastavení nebezpečných pohybů stroje

Bezpečnostní clony jsou elektro-optická ochranná zařízení (ESPE) a konstruovaná pro ochranu osob před zraněním. Zařízení ESPE se instalují všude tam, kde je volný přístup k nebezpečným částem strojního zařízení a přístup do nebezpečného prostoru je pouze přes ochranné pole vytvořené bezpečnostní světelnou clonou.

Při vstupu do ochranného pole ESPE jsou světelné paprsky přerušeny a stroj je spolehlivě zastaven.

Omezený přístup na pracoviště

  

Obsluha stroje

Součinnost stroje a člověka

Aplikaci ručního vkládání dílů do zařízení, které se nachází v bezprostřední vzdálenosti od obsluhy je nutné použít ESPE s rozlišením 14mm, které je možné dále kaskádovat, tzn. vzájemně propojovat.

Výška ochranného pole ESPE se pohybuje od 10 cm až do ca 2 m a výběr vhodné výšky je dle aktuální situace a v souladu ČSN EN ISO 13855.

Obsluha stroje

  

Pohyb osob

Omezení přístupu a požadované rozlišení

ESPE zařízení jsou konstruovány a vyráběny s roztečí paprsků od 7,5 mm, tj. s rozlišením 14 mm až do rozlišení 500 mm. Výběr vhodného rozlišení ESPE je důležitý pro správnou bezpečnostní funkci zařízení.

Například pro aplikaci ručního vkládání dílů do zařízení, které se nachází v bezprostřední vzdálenosti od obsluhy, je nutné použít ESPE s rozlišením 14mm. Naproti tomu k zabezpečení průchodu do zabezpečené oblasti je postačující rozlišení 500 mm.

Pohyb osob